Promilleräknare 2023 – Så kan du grovt bedöma din alkoholnivå

Alkohol mäts i måttet promille. Promille är detsamma som en tusendel och det är koncentrationen av alkohol i blodet i gram per kilo blod som är det centrala. För att du ska få en mer konkret bild kan vi säga att en person som har 1 gram alkohol per 1000 gram (1 kg) blod har 1 promille.

Mängden alkohol som du dricker är givetvis det som påverkar din promillehalt mest. Dock finns även några fler variabler att ta med i beräkningen. Din vikt, ditt kön och din förbränningshastighet är tre variabler. Men, går det inte att snabbt och lite förenklat bedöma alkoholnivån? Du kan absolut göra en grov uppskattning.

räkna promille

För att kunna räkna ut din alkoholnivå är det tre saker du måste känna till, nämligen:

  • Den grundläggande förbränningstakten för alkohol
  • Hur mycket alkohol i centiliter du har druckit
  • Om du är kvinna eller man (det har du förmodligen koll på redan!)

Hur snabbt förbränns alkohol?

Som en generell regel kan du utgå ifrån att din kropp förbränner omkring 0,15 promille per timme. Våra kroppar är dock olika – vi väger till exempel olika – och det finns även skillnader mellan män och kvinnor. Till exempel har män mer vatten i kroppen, vilket gör att alkoholen kan spädas ut mer.

Om vi utgår från att det också finns en viktskillnad (att en man är tyngre) mellan män och kvinnor är kvinnors förbränning nästan 50% långsammare. Om det tar två timmar för en man att förbränna ett glas vin är motsvarande siffra för kvinnor nästan tre timmar. Det här är lite generella siffror men det är viktigt att se att skillnaderna mellan könen är ganska stora.

För att göra allt lite enklare med uträkningar kan vi utgå från ”standardglas”. Idén med standardglas är att man ska kunna se hur mycket alkohol det är i olika drycker och jämföra enkelt. För exakt mätning av innehållet i en dryck krävs väl mätglas men det är sällan vi behöver mäta varje milliliter.

Var och en av följande drycker innehåller 12 gram alkohol:

  • Folköl 50 cl
  • Starköl 33 cl
  • Vin 10-15 cl
  • Starkvin 8 cl
  • Whisky/starksprit 4 cl

Formel för att räkna ut promille

Här är två formler som du kan använda för att räkna på promillehalten i blodet efter att du har börjat dricka. Den enda skillnaden mellan de två är att formeln för män tar höjd för att män har mer muskelmassa och därmed mer vatten i kroppen. Män fördelar helt enkelt alkoholen på en större volym.

  • Man: Alkohol (gram) / (kroppsvikt i kilo x 70%) – (0,15 x antalet timmar sedan första intag)
  • Kvinna: Alkohol (gram) / (kroppsvikt i kilo x 60%) – (0,15 x antalet timmar sedan första intag).

Exempel: Du (man) dricker tre starköl (33 cl) på en timme. En starköl innehåller 12 gram starksprit och totalt intag blir då 36 gram starksprit. Du väger 90 kilo och fördelar volymen på (90 x 70%) 63 kilo. Promillehalten blir då (36 / 63) = 0,57. Om du är kvinna och väger exempelvis 70 kilo blir din promillehalt enligt den här formeln istället närmare 0,86 promille.

räkna promille

Kom ihåg!

Med en promilleräknare får du en grov uppskattning av vad din promillehalt är. Du ska absolut inte använda uppskattningen som hårda fakta för om du kan sätta dig bakom ratten eller liknande. Om du planerar att ge dig ut i trafiken måste du se till att du är helt nykter, till exempel genom att använda en alkoholmätare. Du får inte ha mer än 0,2 promille i blodet i trafiken.