Hur kalibrerar man en alkoholmätare?

När du köper en alkoholmätare kan du räkna med att den är kalibrerad. Det spelar ingen roll om du köper en proffsmodell såsom exempelvis en Dräger, en modell i mellansegmentet eller en lite billigare alkomätare. Kort och gott kan du lita på att den mäter som den ska.

Efterhand som du använder din alkoholmätare kommer den dock att förlora sin exakthet. Det handlar både om antalet blås och tiden i sig. En alkomätare måste därför kalibreras med jämna mellanrum för att du ska vara säker på att den mäter rätt.

Vad innebär kalibreringen?

Vad är det då exakt som sker vid en kalibrering? Kan du göra det själv? Svaret på den andra frågan är nej. Det krävs speciell utrustning och expertis för att göra en kalibrering.

Att kalibrera innebär i generell mening att man tittar på skillnader mellan det värde som visas på en mätare och vad som egentligen är det rätta värdet. Om en alkoholmätare visar exempelvis 0,3 promille och det faktiska värdet är 0,2 promille visar mätaren fel och behöver justeras. När man har identifierat skillnaden kan man göra nödvändiga justeringar.

Det finns två sätt att kalibrera en alkoholmätare. Båda handlar om att förse mätaren med en förutbestämd mängd alkohol i form av etanol. Man använder antingen etanol i vatten eller etanol i kväve från en gasbehållare. 

Om mätarens visade värde skiljer sig från den faktiska koncentrationen av alkohol får man justera mätarens känslighet så att skillnaden försvinner. När värdena är identiska är kalibreringen klar.

Så här kan du kalibrera din alkoholmätare

Det finns ganska många aktörer som erbjuder kalibrering. Du kan ta kontakt med en fysisk butik för säkerhetsprodukter, hemelektronik och liknande för att lämna in din alkomätare. Det tar i regel ett par dagar innan du kan hämta ut din mätare igen.

Du kan också vända dig till återförsäljare och webbutiker och skicka in din mätare för kontroll. Hos webbutiker och återförsäljare på nätet kan du ofta skicka in din alkoholmätare oavsett märke. Det finns till och med exempel på tillverkare som kontrollerar och justerar konkurrenters mätare.

Oavsett vad du väljer om du skickar till en webbutik blir kostnaden i snitt mellan 400-500 kr. Då ingår oftast frakt åt båda håll. Du vet då precis vad kalibreringen kostar.

Hur ofta ska man kalibrera alkoholmätare?

Det finns två slags grundregler för när kalibrering av alkoholmätare ska ske. Den första regeln säger att en alkomätare ska kalibreras en gång per år (varje 12 månader). 

Den andra regeln säger att kontroll och eventuell justering ska ske efter ungefär 300 tester. För enskilda mätare kan den här siffran givetvis vara både lägre och högre. 

Båda grundreglerna gäller parallellt. Det betyder till exempel att du ska se till att kontrollera och justera din alkoholmätare varje 12 månader även om du inte använder den mer än en gång i månaden.

Ju oftare du kalibrerar en alkomätare, desto mer exakta kommer resultaten att vara. Polisen, som ju har krav på mycket exakta siffror, väntar aldrig längre än tre månader mellan sina kontroller. Du som privatperson har förmodligen inte samma krav som polisen. För dig blir kalibrering en gång i kvartalet bara onödigt omständligt och dyrt.

Många alkoholmätare med en lite större prislapp har inbyggda funktioner som indikerar när det är dags för kontroll. Man kan säga att de ”räknar ner” till den tidpunkt då kalibrering ska ske. På så sätt kan du se när det är dags att lämna in din mätare.